Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
                                                                 Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Leszek Kuchar - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź - Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

Prof. dr hab. Janusz Olejnik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Wiesław Szulczewski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - Uniwersytet Jagielloński 

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Krystyna Bryś, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. UPP dr hab. Bogdan H. Chojnicki, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Renata Kędzior, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Jerzy Kozyra - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
                                     Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Dr hab. Jacek Leśny, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Tomasz Rozbicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Andrzej Samborski, prof. UPZ  - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dr hab. inż. Barbara Skowera - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Marek Urbaniak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PiB

Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz. - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Krużel Joanna